Често задавани въпроси (FAQ)

?
Cambridge ESOL Examinations

Последната степен на учебния процес в училище Алиса е подготовката за изпитите Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations – FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English). Изпитите на Кеймбридж по английски език за говорещите други езици Университетът Кеймбридж разработва най-богата гама от квалификации за изучаващите английски език, които да посрещнат нуждите на хилядите работодатели, държавни структури и образователни институции.

Предимства на тези изпити:

- международна признатост

- точно, обективно оценяване

- яснота - цялата гама от изпити е обвързана с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа (Council of Europe's Common European Framework of reference for Languages - CEFR), която определя нивата на компетентност, валидни в рамките на ЕС

- мобилност - увереността, която идва от притежаването на международно признатата квалификация, основана на реални езикови умения, отваряща вратите за развитие на кариера и разширяваща възможностите за обучение в чужбина.

Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас