FCE/ CAE и матури

Подготовка за сертификатите на Кеймбридж - FCE и CAE

Цел : Подготовка за полагане на международно признатите изпити за диплома за владеене на английски език от университета Кеймбридж.
Провеждането на изпитите в България се организира от Британски съвет (British Council), с който училище Алиса работи в тясно сътрудничество от 2000 година.

През 2014 година училище "Алиса" затвърди своето сътрудничество в партньорската програма "Addvantage" на Британски съвет за институциите, подготвящи кандидати за изпитите на Кеймбридж. Това почетно членство беше заслужено от нашите ученици, успешно положили изпитите през 14-те години, през които ние ги подготвяме. И сега можем да ви предложим невероятната възможност за предварително тестуване с автентични материали от университета на Кеймбридж, които се проверяват от оценителите на тези изпити, с техните рецензии на вашите писмени работи.

Курсът e подходящ за ученици и възрастни и се състои от задълбочен преговор и разширяване на знанията и уменията на курсистите, както и от многократни пробни тестове, съответстващи по формат и съдържание на реалния изпит за FCE и CAE.
Подготовката трае една учебна година, провежда се през съботните дни.

Подготовка за матура по английски език

За завършващите средно образование ученици училището предлага курс за подготовка на предстоящия им зрелостен изпит.
Курсът се състои от задълбочен преговор и разширяване на знанията и уменията на курсистите, както и от многократни пробни тестове, съответстващи по формат и съдържание на реалния изпит. Материалите са съобразени с нивото на групата, използваме подбрана практична английска граматика и упражнения в трите умения, тестувани на матурата - слушане, писане и четене.
Обучението се провежда прз цялата учебна година, с начало от октомври.

Подреди по