Доставка

УСЛОВИЯ НА УСЛУГИТЕ В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР АЛИСА

Курсовете в езиков център Алиса са предплатена услуга, като таксата за обучение се предплаща за следващия месец до 15-то число, включително.

Годишната такса за обучение се плаща на три вноски - през септември, през ноември и през февруари.

Върху годишна такса, платена на една вноска, може да се предостави отстъпка.

За второ или трето дете, които се обучават едновременно в езиковия център, може да се предостави отстъпка.

Клиентът може да се откаже от курса до 7 дни преди неговото започване. В този случай платената вноска ще му/й бъде възстановена в двуседмичен срок (но не по-късно от 30 календарни дни при възникване на технически проблеми).

Клиентът може да се откаже от курса с едномесечно предизвестие, като за всеки започнат месец (виж по-долу) дължи месечната такса в пълен размер, платена в срок. В случаите на предплатена вноска за повече от един месец, ще му/й бъдат възстановени месечни такси за незапочнатите месеци. В случаите на отказ от курса при платена годишна такса с отстъпка, за цена на курса се изчисляват всички месечни такси на стандартни цени, включително за последния започнат месец от курса, при което годишната отстъпка не се предоставя. На клиента ще му/й бъде възстановена разликата между платената сума и изчислената цена на курса. Срокът за възстановяване на суми е до 30 календарни дни от датата на предизвестието.

Ако клиентът се откаже от курса само за второто дете, за всеки започнат месец следва да заплати месечната такса за двете деца в пълен размер, като отстъпката за второ дете важи, а от следващия месец се преустановява предоставянето на отстъпка за продължаващото курса дете.

За започнат предплатен месец се счита периодът от 16-то число на текущия до 15-то число на следващия, включително официални празници и ваканции. Годишната такса покрива фиксирания за курса брой часове за учебната година, независимо от датите на провеждане на занятията и неучебните дни за ваканции и официални празници. Поради тази причина предплатеният месец не съответства на конкретен брой занятия.

При отсъствие на ученика от проведено занятие, не се възстановява платената такса за това занятие. Ученик, отсъствал по уважителни причини, може да получи безплатна консултация от преподавател, за да навакса пропуснатия материал.

Езиков център Алиса възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалното плащане на таксата - по същата сметка при плащане по банков път или чрез ePay,  в брой в офиса на фирмата при избран начин за плащане "наложен платеж". В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПЛАЩАНЕТО Е НАПРАВЕНО С БАНКОВА КАРТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СУМИ СТАВА, ЧРЕЗ НАРЕЖДАНЕ НА ОБРАТНА ОПЕРАЦИЯ ПО КАРТАТА С КОЯТО Е НАПРАВЕНО ПЛАЩАНЕТО В СРОК ОТ 14 ДНИ.